Jan Willem Tuininga - Fraksjefoarsitter


Jan Willem Tuininga 2022

Wenplak: Stiens

 

E-Post: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 06 42149336   
Lyda Veldstra-Lantinga - Riedslid


Lyda Veldstra Lantinga

Wenplak: Grou 

 

E-Post: lyda.lantingaleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 0566-624360 
Janneke de Boer - Riedslid


4 Janneke de Boer

Wenplak: Weidum

 

E-Post: 
janneke.deboerleeuwarden.nl

 

 
Hinke Roorda - Riedslid


Hinke Roorda

Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: hinke.roordaleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 06 51429959   
Folkert Dijkstra - Stipefraksje


Folkert Dijkstra

Wenplak: Stiens

 

E-Post: folkert.dijkstraleeuwarden.nl

 

Tillefoan: 058-2572713 
Edward Kooistra-Bahnerth - Stipefraksje


Edward Kooistra Bahnerth

Wenplak: Ljouwert

 

E-Post: edward.kooistraleeuwarden.nl

 

 
Bauke Beert Keizer - Stipefraksje (en ynfallend Riedslid)Bauke Beert Keizer

Wenplak: Koarnjum

 

E-Post:Iepen fraksjegearkomsten 

De fraksje komt alle moandeis - útsein de skoalfakânsjes - om 19:00 oere byelkoar op it stedhûs oan it Hofplein yn Ljouwert. Jo binne wolkom oant 19:30. Wol graach jo kommen yn 't foar trochjaan oan fraksjefoarsitter,

Jan Willem Tuininga: jan-willem.tuiningaleeuwarden.nl

  
2023 FNP Fryslân - Disclaimer