Yn it *.pdf bestand hjirûnder sjogge jo it program fan de FNP Ljouwert foar de gemeenteriedferkiezings fan de nije gemeente Ljouwert op 22 novimber 2017. Jo kinne dit yn Acrobat Reader lêze. Hawwe jo Acrobat Reader noch net, dan kinne jo it hjir fergees dellade:

https://get.adobe.com/nl/reader/Downloads:
Ferkiezingsprogram FNPljouwert 20182022 def.pdf


2021 FNP Fryslân - Disclaimer