Logo FNP

FNP Ljouwert

Frysk | Nederlands

FNP Ljouwert

Frysk | Nederlands

Fryslân: Frijbûtser desimber no online

Nijjiersgearsit 7 jannewaris 2017 Old Dutch yn De Westereen

'It Frysk stiet der tige faai foar'. Dêr giet de kollum fan partijfoarsitter Ultsje Hosper oer. Fierder hat Nynke Beetstra yn dizze Frijbûtser in stik oer in besibbe ûnderwerp mei as titel 'Fiif foar tolven foar it Frysk'. De Nijjiersgearsit fan de FNP is op 7 jannewaris 2017 by sealesinstrum Old Dutch yn De Westereen. Neiere ynformaasje oer it krekte program folget noch.

 

Yn dit nûmer fierder it ferslach fan de lêste Ledegearkomste, meidielings oer it al dan net meidwaan oan de Twadde Keamerferkiezings fan de OSF en de FNP en in stik oer it grûnbûne en biologysk buorkjen en it fosfaatakkoart. De Steatefraksje docht ferslach fan ferskate resinte aktiviteiten, en der binne artikels oer in slagge FNP wurkbesite yn Frjentsjerteradiel en oer de weryndieling om de gemeente Ljouwert hinne.

 

Taheakke:

Frijbûtser 448 desimber 2016 Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2018 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)