Riedsleden

 

Jan Willem Tuininga

Aldlânsdyk 51
9051 DC Stiens
06 42149336
jan-willem.tuiningafnp.frl

 

Lyda Veldstra-Lantinga
De Koffe 6
9001 GW Grou 
0566 624360
lyda.veldstrafnp.frl 

 

 

 

 

 

 

 


 

Iepen fraksjegearkomsten

 

De fraksje komt alle moandeis - útsein de skoalfakânsjes - om 10:00 oere byelkoar op it gemeentehûs oan it Hofplein.Dat binne iepen fraksjegearkomsten dêr't elk wolkom is. Wol graach jo kommen yn 't foar trochjaan oan fraksjefoarsitter, Lyda Veldstra: lyda.veldstrafnp.frlTags: algemien

2019 FNP Fryslân - Disclaimer