Logo FNP

FNP Ljouwert

Frysk | Nederlands

FNP Ljouwert

Frysk | Nederlands
28-06-2017 - 6e Praathûs FNP Ljouwert
Plak: Grand Kafee: "De Friesche Club", Ruiterskwartier 57, Ljouwert
Tiid: woansdei 28 juni fan 15:30 oant 17:30 oere

06-05-2017 - Ljouwert: 5e Praathûs FNP-Ljouwert 10-05-2017
Plak: Grand Kafee: "De Friesche Club", Ruiterskwartier 57, Ljouwert
Tiid: woansdei 10 maaie fan 15:30 oant 17:30 oere

01-03-2017 - Ljouwert 4e Praathûs FNP-Ljouwert 08-03-2017
Plak: Grand Kafee: "De Friesche Club", Ruiterskwartier 57, Ljouwert
Tiid: woansdei 8 maart fan 15:30 oant 17:30 oere

16-11-2016 - Bysûndere ledegearkomst ôfdielingsbestjoeren
Yn de oanrin fan de weryndieling wurdt wer in bysûndere ledegearkomst fan de bestjoeren van FNP Littenseradiel, Ljouwerteradiel en Ljouwert holden.
Tiid: 16-11-2016 fanôf 20:00 oere
Plak: Hotel Duhoux, Wurdum

16-11-2016 - 3e Praathûs FNP-Ljouwert
Plak: Grand Kafee "De Friesche Club", Ruiterskwartier 57, Ljouwert.
Tiid: Woansdei 16 novimber fan 16:00 oant 18:00 oere

29-06-2016 - Praathûs FNP-Ljouwert
Plak: Grand Kafee "De Friesche Club", Ruiterskwartier 57, Ljouwert.
Tiid: Woansdei 29 juny fan 16:00 oant 18:00 oere

25-05-2016 - Praathûs FNP Ljouwert
Plak: grandkafee : "De Friesche Club", Ruiterskwartier 57, Ljouwert.
Tiid: woansdei 25 maaie 2016 fan 17:00 oant 19:00 oere.

18-05-2016 - Algemiene ledegearkomst FNP-Ljouwert
Plak: It lokaal yn Idaard
Tiid: 20:00 - 22.:00 oere

02-01-2016 - FNP Nijjiersgearsit
Fan 15:15 oant 20:00
Lokaasje: Sealesintrum De Lantearne, It Surhusterfean

20-11-2015 - Algemiene Ledegearkomste FNP
Plak: Boppeseal Hotel Duhoux, Wurdum
Tiid: 20:00-23:00 oere

26-05-2015 - Algemiene ledegearkomste FNP-Ljouwert
Plak: Doarpshûs Ien en Mien yn Goutum
Tiid: 20.00 oere

03-01-2015 - Nijjiersgearsit FNP dit jier yn Ljouwert
Plak: Grand Hotel Post-Plaza, Twibaksmerk 25-27
Tiid: 14:00-22:00 oere

15-12-2014 - Fraksje gearkomste FNP Ljouwert
Plak: fraksjekeamer, Stedhûs, Ljouwert
Tiid: 10:00 oere krekt

13-12-2014 - Algemiene Ledegearkomste FNP - fêststellen Wetterskipsprogram
Fan 9:30 oant 12:00 oere
Lokaasje: Boppeseal Hotel Duhoux te Wurdum

08-12-2014 - Fraksje gearkomste FNP Ljouwert
Plak: fraksjekeamer, Stedhûs, Ljouwert
Tiid: 10:00 oere krekt

Argyf

Stypje ús Wurd lid

Kontakt mei de FNP:

It Partijhûs
Obrechtstrjitte 32
8916 EN Ljouwert

Antwurdnûmer 5034
8900 VB Ljouwert
058-2131422

fnphusfnp.frl

Ynlogge foar leden | ANBI

Kontakt mei de FNP:
It Partijhûs | Obrechtstrjitte 32 | 8916 EN Ljouwert | Antwurdnûmer 5034 | 8900 VB Ljouwert
058-2131422 | fnphusfnp.frl

© 2017 FNP | SkarWeb.frl (website) | Skelp (foarmjouwing)